Visma Administration 1000

Prisomräkning kalkylpriser, fliken Prisomräkning

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser.

På den här fliken gör du beräkningarna av de nya priserna. Du anger vilken procent du vill räkna upp eller ner kalkylpriset med, t ex +5,0 eller -2,3 i rutorna för inpris, frakt och övriga kostnader. Om du vill kan du på frakt och övriga kostnader istället ange att de ska vara en viss procent av det nya inpriset.

Relaterade avsnitt

Prisomräkning kalkylpriser, fliken Kalkylpris
Ändra prisomräkning, kalkylpriser
Gör prisomräkning på kalkylpriser
Prisinläsning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)