Ändra i listan med ränteposter

Funktionen finns under Betalningar - Räntefakturering.

De uppgifter du kan ändra i listan med ränteposter är kolumnerna Åtgärd och Ränta %. De åtgärder du kan välja mellan är :

F - Fakturera Räntan kommer med på en vanlig räntefaktura nästa gång du skapar räntefakturor.
S - Spara Räntan sparas tills dess att man anger annan åtgärd.
M - Makulera Räntan blir makulerad när du skapar räntefakturor.
N - Nästa faktura Räntan faktureras på nästa "vanliga" faktura till kunden.

Gör så här:

  1. Välj Betalningar - Räntefakturering.
  2. Genomför den ändring du vill göra.

Om du vill göra ändringar på flera fakturarader samtidigt markerar du de rader som ska ändras i markeringskolumnen längst till vänster. Därefter väljer du kommandot Massuppdatera och anger vilken åtgärd som ska gälla för fakturorna.

Relaterade avsnitt