Ändra i listan med ränteposter

Funktionen finns under Betalningar - Räntefakturering.

De uppgifter du kan ändra i listan med ränteposter är kolumnerna Åtgärd och Ränta %.

  1. Välj Betalningar - Räntefakturering.
  2. Genomför den ändring du vill göra.

Om du vill ändra åtgärd på flera fakturarader samtidigt markerar du de rader som ska ändras i markeringskolumnen längst till vänster. Genom att välja kommandot Massuppdatera väljer du vilken åtgärd som ska gälla för fakturorna.

Relaterade avsnitt

Räntefakturering, kortläge
Skapa räntefaktura
Fakturor, utskrift
Formel för ränteberäkning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.