Nollställa lager - Börja med nytt lager

Om du vill börja om från början med ditt lager är det bäst att först nollställa lagret och sedan göra manuella inleveranser med rätt antal och pris. Om du till exempel har arbetat med programmet och nu tänker börja använda lagerfunktionen har du ofta minusantal på lagerartiklarna. Då behöver lagret nollställas innan du lägger in korrekta lagerantal.

Lagerförändringsjournalen bör skrivas ut i kronologisk ordning, därför bör du ha ett datum på lagerförändringsjournalen efter inventeringen, och ett senare datum på journalen efter att du gjort inleveranserna.

Gör så här:

 1. Kontrollera och komprimera företagets databas genom att välja Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. Markera Kontrollera företagets databas och klicka på knappen Utför. Det är endast den som har behörighet som systemoperatör som kan göra detta. Läs mer i Kontrollera företagets databas.
 2. Skriv ut en Lagervärdeslista som visar Antal i lager per det datum du tänker nolla ditt lager.
 3. Gör en inventering under Artiklar/Lager - Inventering. I kolumnen Inv antal anger du 0 för alla artiklar. Detta gör du enklast genom att högerklicka i kolumnen och välja kommandot Nolla hela lagret. Skriv ut en inventeringsjournal på det datum du inventerat och godkänn den. Observera att du aldrig ska lägga in dina artiklar i lagret genom att inventera in dem eftersom du inte kan ange inpriset. Det medför att du får felaktigt lagervärde.
 4. Skriv därefter ut en Lagerförändringsjournal med samma datum som inventeringsjournalen. Denna ska bokföras.
 5. Du kan nu ha kvar ett saldo på lagerkontot/lagerkontona i din bokföring som du även måste boka bort för att nollställa lagret. Detta om du t ex inte haft löpande lagerbokföring under året. Saldot kan ha sitt ursprung från den senaste gången du bokförde lagervärdet. Om in- och utleveranser gjorts senare överensstämmer det troligen inte med värdet du har på din lagervärdeslista. Du ser vilka konton du använt på t ex lagerförändringsjournalen.
  Om du har saldo kvar på ditt lagerkonto/lagerkonton får du skapa en ny verifikation, med samma datum som inventeringsdatumet, där du bokar bort saldot genom att kreditera hela beloppet från lagerkontot och debitera lagerförändringskontot, alternativt tvärtom beroende på hur det ser ut i din bokföring.
 6. Leverera in det antal som fysiskt finns på lager och ange rätt pris och med datum, t ex dagen efter nollställningen av lagret. Detta gör du via funktionen Manuella inleveranser under Artiklar/Lager. Om du har artiklar som är med på en order är de reserverade och du måste då kontrollera att de finns kvar i det fysiska lagret.
 7. Skriv ut en Lagervärdeslista för att kontrollera antal och priser eller för att göra en rimlighetsbedömning av att allt blivit rätt vid registreringen av artiklar i lager.
 8. Skriv ut en Lagerförändringsjournal med datum enligt punkt 6. Den kommer att bokföra in det nya lagervärdet på de lagerkonton som du angett på artikelkonteringarna.
 9. Tänk på att stämma av lagervärdeslistan med det bokförda värdet på lagerkontot med jämna mellanrum.

Relaterade avsnitt