Visma Administration 2000

Gör inställningar för AutoCollect

Första gången du väljer att skicka förfallna fakturor till AutoCollect för kravhantering får du ange vissa uppgifter som krävs för att använda tjänsten. Det är till exempel uppgifter om vem på ditt företag som kommer att vara kontaktperson gentemot Visma Financial Solutions, som är det företag som sköter kravhanteringen. Du får också ange det konto Visma Financial Solutions ska använda när de ska föra över kundens betalningar till dig.

Du kan även göra dessa inställningar innan du skickar ditt första uppdrag till AutoCollect.

Inställningar för tjänsten

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma AutoCollect.

Första gången du börjar att skriva i något av fälten kommer det att öppnas en dialogruta där du ska skriva in dina uppgifter och godkänna villkoren för tjänsten.

  1. Skriv in kontaktuppgifterna för den på ditt företag som ska vara kontaktperson gentemot AutoCollect.
  2. Ange det konto, PlusGiro eller Bankgiro, som tjänsten ska använda för att föra över de inbetalningar som dina kunder gör.

De uppgifter du anger finns i AutoCollects register. Om du senare ändrar någon uppgift uppdateras registret i AutoCollect automatiskt.

I fältet Fakturainnehåll har du möjlighet att ange den text som du vill ska föreslås som fakturainnehåll när du skapar uppdrag till AutoCollect. Läs mer i avsnittet Visma AutoCollect, fliken Allmänt, företagsinställningar.

Rutan Visa fält för fakturarader i programdelen AutoCollect markerar du om du vill kunna se fakturaraderna i samband med att du skapar ett uppdrag till AutoCollect.

Inställningar för påminnelser och ränta

Innan du skickar ditt första uppdrag till AutoCollect bör du även kontrollera vilka inställningar du har för påminnelse- och räntehantering.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Påminnelser och ränta.
  2. Kontrollera uppgifterna för Dagar till påminnelse 1. Här styr du hur många dagar som ska passera efter fakturans förfallodatum innan du skickar en betalningspåminnelse. Om du anger 7 dagar i fältet visas fakturan i funktionen AutoCollect först 7 dagar efter fakturans förfallodatum. Om du vill skicka egna påminnelser innan du skickar uppdrag till AutoCollect bör du även kontrollera inställningen för Dagar mellan påminnelser.
  3. Kontrollera att du har en korrekt räntesats i Dröjsmålsränta. Den ränta du har rätt att kräva, om inget annat avtalas, kontrolleras av räntelagen och referensräntan som ändras två gånger per år. Här kan du se vad den lagstadgade dröjsmålsräntan är just nu. När en ny faktura skapas hämtas räntesatsen från företagsinställningarna och det är procentsatsen på fakturan som skickas med i uppdraget till AutoCollect.
  4. Om du har angett Extra dagar och Räntefria dagar i inställningarna skickas det med i uppdraget till AutoCollect och påverkar antalet dagar som räntebeloppet beräknas utifrån.

Läs mer i avsnittet Påminnelser och ränta, företagsinställningar.

Inställningar på kunden

För att AutoCollect ska kunna sköta din kravhantering fullt ut är det viktigt att du har angett ett korrekt organisationsnummer/personnummer på kunden. För personnummer rekommenderas formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNC.

Om du vill att AutoCollect ska hantera dröjsmålsränta bör du se till att fakturan har en markering för Räntefakturering. Inställningen på fakturan hämtas från kunden eller de normalvärden du har i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.

  1. Markera Räntefakturering under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden om du vill att ränta ska krävas på nya kunder och fakturor som standard.
  2. Kontrollera inställningen för Räntefakturering på dina befintliga kunder och massuppdatera markeringen på kunderna om den saknas.

Observera att kundinställningarna/normalvärdena för Betalningspåminnelse och Påminnelseavgift är avsedda för om du skickar egna påminnelser från programmet. Om markeringarna saknas på fakturan kan du ändå skicka den till AutoCollect för kravhantering.

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag
AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Visma AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando
Påminnelser och ränta, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.