Gör inställningar för AutoCollect

Första gången du väljer att skicka förfallna fakturor till AutoCollect för kravhantering får du ange vissa uppgifter som krävs för att använda tjänsten. Det är till exempel uppgifter om vem på ditt företag som kommer att vara kontaktperson gentemot Visma Amili, som är det företag som sköter kravhanteringen. Du får också ange det konto Visma Amili ska använda när de ska föra över kundens betalningar till dig.

Du kan även göra dessa inställningar innan du skickar ditt första uppdrag till AutoCollect.

Relaterade avsnitt