Visma Administration 2000

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag

Programdelen finns under Betalningar - AutoCollect, fliken Skapa uppdrag.

På den här fliken visas de fakturor som är förfallna och som enligt dina inställningar är möjliga att skicka till tjänsten AutoCollect för kravhantering. Det är bara fakturor som är skickade till kunder inom Sverige och som har SEK som valuta som visas. Datumet i fältet Påminnelsedatum styr vilka fakturor som visas i listan.

Uppdragen skickas till tjänsten genom att du markerar de aktuella fakturorna och väljer kommandot Skicka uppdrag. Är en faktura delbetald sedan tidigare så skickas det kvarvarande saldot till AutoCollect.

För varje faktura som du skickar för kravhantering via AutoCollect måste du ange en förklaring på vad fakturan innehåller. Detta gör du i kolumnen Fakturainnehåll. I företagsinställningarna kan du även ange ett normalvärde för fakturainnehåll, vilket kan vara bra om du till exempel alltid fakturerar en viss vara eller tjänst.

När du markerar en rad i listan kan du se vilka fakturarader som ingår på den aktuella fakturan. Detta visas i den understa tabellen Fakturarader för markerad faktura. Tabellen visas endast om du har markerat Visa fält för fakturarader i programdelen AutoCollect under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma AutoCollect, fliken Allmänt.

När du har skickat ett uppdrag flyttas fakturan över till fliken Pågående uppdrag. Där kan du följa vilken status uppdraget har ända fram till att det flyttas över till fliken Avslutade uppdrag, vilket det gör när fakturan har blivit betald eller avslutad av annan anledning.

För dig som arbetar med Rut/Rot

Om du skickar uppdrag som avser husarbete via AutoCollect så är det fakturans totala saldo som kommer att kravhanteras. För att skicka påminnelse endast på beloppet Att betala måste du hantera detta manuellt via Betalningar – Betalningspåminnelser.

Använd gärna den färdiga påminnelsemallen, Betalningspåminnelse Silver - Inkassotext. På påminnelsen finns en text som förklarar att om kunden inte betalar kommer du att skicka hela beloppet för kravhantering till Visma Financial Solutions och du kommer därmed inte att hantera skattereduktion för det utförda arbetet.

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Visma AutoCollect
Gör inställningar för AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando
Överlämna till Kronofogden, kommando
Hantera inbetalning från Visma AutoCollect
Registrera momsfaktura från Visma AutoCollect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)