Kopiera avtal

Om du vill skapa ett avtal som liknar ett befintligt avtal kan du göra så här:

  1. Välj Försäljning - Avtal - Avtal.
  2. Markera eller visa det avtal du vill kopiera.
  3. Klicka på knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K.

Du får en fråga om du vill kopiera hela avtalet eller enbart kunduppgifterna.

  1. Välj vad du vill kopiera och klicka på OK.

Det nya avtalet får automatiskt ett nytt avtalsnummer.

  1. Gör önskade ändringar.

För att komma tillbaka till listläget klickar du på knappen Lista eller trycker på Ctrl+L.

Relaterade avsnitt