Skapa avtal från avtalsmall

Gör så här för att skapa avtal från en avtalsmall:

  1. Välj Försäljning - Avtal - Avtalsmallar för att visa en lista över de avtalsmallar som finns.
  2. Markera aktuell avtalsmall.
  3. Välj kommandot Skapa avtal. En lista över de kunder som omfattas av avtalet visas.
  4. Markera de kunder du vill skapa avtal för. Om du inte vill skapa avtal för någon av kunderna kan du ta bort markeringen längst till vänster.

När du skapar avtal första gången, kommer samtliga kunder i vald kundkategori att visas i listan. Nästa gång du skapar avtal, kommer listan endast att omfatta kunder som tillkommit i kundkategorin sedan du senast skapade avtal.

  1. Klicka på knappen Skapa.

Nu kommer avtalen att läggas upp och du hamnar per automatik i avtalsregistret.

Relaterade avsnitt