Avtal

Om du har återkommande likadana fakturor till en kund enligt ett avtal kan du använda dig av programmets avtalshantering. Det kan till exempel handla om hyror, prenumerationer eller serviceavtal. Du lägger upp avtalet med de belopp som ska faktureras vid varje tillfälle och anger också hur ofta, och när avtalen ska faktureras.

När du väljer att fakturera avtal faktureras alla avtal som har överskridit angivet datum för nästa faktura. Avtalen ligger kvar i programmet och fakturor skapas på samma sätt varje gång datum för nästa faktura är överskridet.

Du arbetar med avtalshanteringen i tre steg:

  1. Skapa avtalsmall antingen via en guide eller manuellt
  2. Skapa avtal från avtalsmallen
  3. Skapa avtalsfakturor från avtalen

I det första steget skapar du en avtalsmall för en viss kundkategori och därefter kan du automatiskt skapa avtal för alla som ingår i kundkategorin.

Du kan skapa avtal för varje enskild kund, men vi rekommenderar att du använder avtalsmallen eftersom arbetet blir betydligt snabbare.

Relaterade avsnitt