Visma Administration 2000

Avtal

Om du har återkommande likadana fakturor till en kund enligt ett avtal kan du använda dig av programmets avtalshantering. Det kan till exempel handla om hyror, prenumerationer eller serviceavtal. Du lägger upp avtalet med de belopp som ska faktureras vid varje tillfälle och anger också hur ofta, och när avtalen ska faktureras.

När du väljer att fakturera avtal faktureras alla avtal som har överskridit angivet datum för nästa faktura. Avtalen ligger kvar i programmet och fakturor skapas på samma sätt varje gång datum för nästa faktura är överskridet.

Du arbetar med avtalshanteringen i tre steg:

  1. Skapa avtalsmall antingen via en guide eller manuellt
  2. Skapa avtal från avtalsmallen
  3. Skapa avtalsfakturor från avtalen

I det första steget skapar du en avtalsmall för en viss kundkategori och därefter kan du automatiskt skapa avtal för alla som ingår i kundkategorin.

Du kan skapa avtal för varje enskild kund, men vi rekommenderar att du använder avtalsmallen eftersom arbetet blir betydligt snabbare.

Relaterade avsnitt

Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Kunduppgifter
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Fördela skattereduktion
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Avtalsmall
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa avtal från avtalsmall
Skapa fakturor från avtal
Kopiera avtal
Massuppdatera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)