Massuppdatera avtal

I programdelen Försäljning - Avtal - Avtal finns möjlighet att massuppdatera avtal. Istället för att ändra manuellt i varje enskilt avtal kan du uppdatera flera avtal samtidigt. Du kan till exempel använda funktionen om du har skapat flera hundra avtal och därefter kommer på att Nästa fakturadatum blev fel. Ett annat exempel kan vara om du vill ändra Period på flera av dina befintliga avtal.

Gör så här för att massuppdatera avtal:

  1. Välj Försäljning - Avtal - Avtal.

Listan över dina avtal visas. Här kan du manuellt markera de avtal som du vill uppdatera eller så använder du markeringshjälpen.

  1. Välj kommandot Markering - Markeringshjälp.
  2. Gör dina urval. Läs mer i Markeringshjälp, kommando.
  3. Välj Markera så markeras de avtal som omfattas av urvalet.
  4. Välj kommandot Massuppdatera.
  5. Välj vilka fält som ska uppdateras och vilka de nya värdena ska vara. Läs mer i Massuppdatera, kommando.
  6. Välj därefter Uppdatera poster.

Nu uppdateras alla markerade avtal med de nya uppgifterna.

Relaterade avsnitt