Skapa samlingsfaktura

Om du vill kunna fakturera flera order på samma faktura kan du arbeta med samlingsfakturering.

Gör följande inställlningar innan du skapar själva samlingsfakturan:

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.
 2. Markera rutan Samlingsfakturering. Då får du Samlingsfakturering markerat på alla nya kunder du skapar.

För de kunder som du aldrig vill samlingsfakturera går du in under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter och tar bort markeringen i rutan Samlingsfakturering.

Det är bara de kunder som skapas efter att du har gjort inställningen i företagsinställningarna som markeras automatiskt. Om du har kunder som skapats tidigare går du in på fliken Fler uppgifter i kundregistret och sätter dit markeringen för Samlingsfakturering om de ska ha det.

När du skapar order läggs inställningen från kundregistret in automatiskt. Om du vill ändra på någon enstaka order gör du det genom att ändra markeringen för Samlingsfakturering under Försäljning - Order, fliken Kunduppgifter.

Tänk på att det är kundens inställning när du skapar ordern som avgör om det blir en markering i rutan Samlingsfakturering. Ändringar efter att ordern är skapad måste göras direkt på ordern.

Gör så här för att skapa samlingsfakturan:

 1. Välj Försäljning - Order.
 2. Kontrollera att de order du vill ska ingå i samlingsfakturorna har en markering i rutan Samlingsfakturera på fliken Kunduppgifter i kortläget för ordern.
 3. Kontrollera att orderna även har en markering i rutan Levererad på fliken Order.
 4. Kontrollera att följande fält är lika på alla ordrar som ska hamna på samma faktura:
  Valutakod
  Valutakurs
  Kontraktsnummer
  Markering för Inkl moms
  Markering för Momsskyldig vid byggtjänster
  Markering för Export

Du kan inte ha två order med olika kontraktsnummer. Det kommer i så fall skapas olika fakturor för dessa order.

 1. Välj kommandot Skapa fakturor av levererade order.
 2. Sätt en markering i rutan Skapa samlingsfakturor och klicka på OK.

Programmet skapar fakturor av alla order som har en markering i Levererad. De order som har en markering i Samlingsfakturera och som ska faktureras samma kund slås samman till en samlingsfaktura. På samlingsfakturan ser du varje order med ordernummer och summa presenterad var för sig och en totalsumma längst ned.

Av de order som inte har en markering i Samlingsfakturera, men är levererade, skapas en faktura för varje order.

 1. Om du vill ändra någon av fakturorna väljer du Försäljning - Kundfakturor och markerar fakturan och väljer Ändra eller Ctrl+Q. När du spårar en order/faktura som är samlingsfakturerad finns en markering i rutan Samlingsfaktura på fliken Spårning.
 2. Välj Skriv ut - Fakturor - Normala fakturor. Skriv ut, kontrollera och godkänn. Samlingsfakturan skrivs ut bland de övriga fakturorna.
 3. Skriv även ut fakturajournal och lagerförändringsjournal.

När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Detta innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

Om du markerar En verifikation per affärshändelse under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter, kommer det att skapas en verifikation per faktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler - Skriv ut.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).

Du kan inte radera hela fakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

Relaterade avsnitt

Order, listläge
Order, fliken Order
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Moms, konton
Order, fliken Spårning
Skapa order
Skapa restorder
Kopiera order
Makulera order
Radera orderrad
Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.