Order, listläge

Programdelen finns under Försäljning - Order.

Här ser du en lista över de ordrar som finns skapade och du kan bläddra och söka bland posterna. Från listläget kan du skicka en eller flera order du har skapat tidigare. Du kan också välja att skapa en ny, ändra eller visa en order.

Har du valt att ta emot e-order känner programmet av om det finns e-ordrar att läsa in när du väljer Försäljning - Order. Detta visas i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. När du läser in en e-order skapas dokumentet i ditt program och uppgifterna läggs in automatiskt. Därefter behandlar du ordern enligt dina normala rutiner. Läs mer i avsnitten Ta emot e-dokument och Läs in e-order, kommando.

Vill du se totaler i orderstocken och orderingången kan du skriva ut Orderstatistik, utskrift.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Tänk också på att du kan anpassa vilka kolumner du vill visa i tabellen. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Relaterade avsnitt