Order, listläge

Programdelen finns under Försäljning - Order.

Här ser du en lista över de ordrar som finns skapade och du kan bläddra och söka bland posterna. Från listläget kan du skriva ut en eller flera order du har skapat tidigare. Du kan också välja att skapa en ny, ändra eller visa en order.

Har du valt att ta emot e-order via AutoInvoice känner programmet av om det finns e-ordrar att läsa in när du väljer Försäljning - Order. Detta visas i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. När du läser in en e-order skapas dokumentet i ditt program och uppgifterna läggs in automatiskt. Därefter behandlar du ordern enligt dina normala rutiner. Läs mer i avsnitten Ta emot dokument via Visma AutoInvoice och Läs in e-order, kommando.

Vill du se totaler i orderstocken och orderingången kan du skriva ut Orderstatistik, utskrift.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll . Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Order, fliken Order
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Moms, konton
Order, fliken Spårning
Skapa order
Skapa restorder
Kopiera order
Makulera order
Radera orderrad
Skapa samlingsfaktura
Arbeta med fliken Kommando
Läs in e-order, kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.