Kopiera order

Gör så här för att kopiera en order:

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Markera eller visa den order du vill kopiera.
  3. Välj knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K.
  4. Välj om du vill kopiera hela ordern eller bara kunduppgifterna.
  5. Klicka på OK.

Den nya ordern får automatiskt ett nytt ordernummer.

  1. Gör önskade ändringar.

Relaterade avsnitt