Kopiera order

Gör så här för att kopiera en order:

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Markera eller visa den order du vill kopiera.
  3. Välj knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K.
  4. Välj om du vill kopiera hela ordern eller bara kunduppgifterna.
  5. Klicka på OK.

Den nya ordern får automatiskt ett nytt ordernummer.

  1. Gör önskade ändringar.

Relaterade avsnitt

Order, listläge
Order, fliken Order
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Moms, konton
Order, fliken Spårning
Skapa order
Skapa restorder
Makulera order
Radera orderrad
Skapa samlingsfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.