Skapa order

Här beskrivs hur du skapar en order i Visma Administration 2000.

Har du valt att ta emot e-order via AutoInvoice känner programmet av om det finns några e-ordrar att läsa in och visar detta i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. Läs mer i avsnittet Ta emot dokument via Visma AutoInvoice och Läs in e-order, kommando.

Om du vill kan du skapa en beställning till en leverantör direkt från en kundorder. Läs mer i avsnittet Skapa beställning från order.

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Klicka på Ny (Ctrl+N) för att skapa en ny order.
  3. Välj kund med hjälp av listknappen bredvid Kundnr eller genom att skriva in kundnumret.
  4. Ange de uppgifter som ska gälla för ordern, till exempel betalningsvillkor, leveransvillkor orderdatum och förfallodatum.
  5. Ange artikelnummer, antal och eventuella rabatter på de artiklar som ska vara med på ordern. Läs mer om de olika fälten i orderbilden i avsnittet Order, fliken Order.

När ordern är klar ska du skriva ut den. Kolumnen Skriv order och/eller Skriv följ på artikelraden måste vara markerad på varje rad för att artikeln/textraden ska komma med på utskriften.

  1. Välj Skriv ut - Direktutskrift ordererkännande om du vill skriva ut en enstaka order. Ska du skriva ut flera order väljer du Skriv ut - Ordererkännanden och anger intervallet för de order som ska skrivas ut.
  2. Välj Skriv ut - Direktutskrift följesedel om du vill skriva ut en enstaka följesedel. Ska du skriva ut flera följesedlar väljer du Skriv ut - Följesedlar och anger intervallet för de ordrar som det ska skrivas ut följesedlar för.
  3. Välj Skriv ut - Plocklista om du vill skriva ut en plocklista. Ange intervallet för de order som ska komma med på plocklistan.

Vill du skriva ut en order som du t ex skapat en faktura av eller som redan är utskriven, väljer du Skriv ut – Direktutskrift ordererkännande eller Direktutskrift följesedel.

När ordern är utskriven markeras rutan Utskrivet Ordererk respektive Följesedel. Du kan korrigera utskrivna order genom att ta bort markeringen i rutan Utskrivet Ordererk, göra ändringar och sedan skriva ut ordern igen. Normalt kan du ändra en order även om följesedeln är utskriven och du behöver då bara ta bort markeringen för Utskrivet Ordererk.

Om du inte vill kunna göra ändringar i ordern när följesedeln är utskriven kan du göra en inställning för detta. Detta gör du under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Försäljning, fliken Dokumentinställningar. I rutan Order markerar du valet Spärra ändring i order med utskriven följesedel.

Du kan inte radera hela ordern om den är felaktig. Du får istället makulera den genom att markera Makulerad på fliken Order.

Relaterade avsnitt

Order, listläge
Order, fliken Order
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Moms, konton
Order, fliken Spårning
Skapa restorder
Kopiera order
Makulera order
Radera orderrad
Skapa samlingsfaktura
Skapa beställning från order
Skapa kundfaktura från order

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.