Husarbete, fliken Översikt husfakturor

Programdelen finns under Betalningar - Husarbete, fliken Översikt husfakturor.

Under fliken Översikt husfakturor kan du se alla fakturor som innehåller husarbete, dvs rot- eller rutarbete. Genom att göra olika urval kan du se vilka statusar de olika fakturorna har. Läs mer om fakturornas olika statusar.

I den översta tabellen visas fakturorna för det aktuella urvalet och i den nedre tabellen ser du vilka personer, för den markerade fakturan, som du ska göra eller har gjort ansökan för.

Den övre tabellen sorteras i fallande ordning efter kolumnen Fakturanr. Det innebär att det senast skapade dokumentet alltid hamnar överst. Vill du titta på ett enskilt dokument dubbelklickar du på den aktuella raden i tabellen för att öppna det.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Beslut
Husarbete i Visma Administration 2000
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.