Kontoplan, fliken Spårning

Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan, fliken Spårning.

På den här fliken kan du se vilka verifikationer och verifikationsrader kontot finns registrerat på. Om du dubbelklickar på en rad visas arbetsbilden för den verifikationen.

Om du har valt att arbeta med preliminära verifikationer och har markerat Spara borttagna rader så att de kan visas i efterhand under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer kan du välja kommandot Visa ändringar för att visa de verifikationsrader som är borttagna eller tillagda.

Relaterade avsnitt