Skapa elektronisk skattedeklaration (eSKD) för momsdeklaration

Skapa fil för eSKD

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Moms.
 2. Markera rutan Skapa automatiskt en momsfil för elektronisk skattedeklaration (eSKD) vid utskrift av momsrapport.
 3. Vid Sökväg till mappen där momsfilen ska sparas kan du ange var någonstans på hårddisken du vill att filen ska sparas. Anger du ingenting här sparas filen i en mapp med namnet eSKD i din standardmapp för företaget.
 4. Klicka på Stäng.
 5. Välj Utskrifter - Bokföring - Momsrapport.
 6. Fyll i den period som momsrapporten avser.
 7. Välj utskrift till antingen Fil eller Skrivare.
 8. Om du godkänner momsrapporten klickar du på Ja.
 9. Nu skapas en fil med namnet eSKD_Moms_ÅÅÅÅMM.xml i den mapp du angav enligt punkt 3. I filens namn visas månaden för momsrapporten.

Skicka filen till Skatteverket

 1. Logga in på sidan för elektronisk skattedeklaration eSKD hos Skatteverket www.skatteverket.se.
 2. Om du är behörig att lämna eSKD för endast ett företag visas direkt de aktuella redovisningsperioderna för det företaget. Om du är behörig för flera företag väljer du själv vilket av dessa som du vill lämna momsdeklaration för.
 3. Välj deklarationsperiod.
 4. Klicka på Hämta uppgifter på fil.
 5. Klicka på Bläddra.
 6. Bläddra fram till den mapp du angav enligt punkt 3 under rubriken Skapa fil för eSKD ovan. Angav du ingen mapp ligger filen i eSKD-mappen som ligger i din standardmapp för företaget.
 7. Markera filen som motsvarar den period du vill redovisa och klicka på Öppna.
 8. Välj Hämta in uppgifterna från filen.

Uppgifterna hämtas nu in på momsdeklarationen och du kan kontrollera och eventuellt ändra eller lägga till uppgifter.

 1. Klicka på Fortsätt så visas fönstret Sammanställning av uppgifter för granskning.
 2. Granska dina uppgifter och godkänn genom att klicka på knappen Jag har granskat och vill skriva under.

Du får ett kvitto på skärmen med tidpunkten då uppgifterna kom in och ett unikt kvittensnummer. Kvittensen bör du skriva ut då kvittensnumret är viktigt att spara.

Om du inte får någon kvittens innebär det att skattekontoret inte har mottagit din deklaration. Du kan då prova att skicka den igen eller fylla i en pappersdeklaration.

Vid frågor som gäller momsdeklarationen på internet eller problem med de tekniska delarna kan du vända dig till Skatteverkets Servicejour. Du kan antingen använda dig av ett frågeformulär för att skicka e-post till Servicejouren eller ringa. Frågeformuläret ligger på Skatteverket hemsida under Elektronisk skattedeklaration. Servicejouren har telefonnummer: 0771-787787.

Relaterade avsnitt