Arbeta med timpris

Här beskrivs steg för steg vad du ska göra när du arbetar med uppdrag med timpris - från inställning på uppdrag och kund, till det löpande arbetet med tidregistrering, fakturering och uppföljning.

1. Definiera aktiviteter för tidregistrering

Under Underhåll - Uppdrag kan du redigera de uppdrag som skickas med programmet, men du kan även lägga upp egna. På ett uppdrag har du möjlighet att ange vilka aktiviteter du vill använda för tidregistreringen. För varje aktivitet anger du om den ska användas vid tim- eller transaktionspris. I det här fallet anger du Timpris.

2. Prissätt aktiviteterna i prislistorna

När du har skapat uppdrag och tidaktiviteter kan du prissätta aktiviteterna i prislistan. Du skapar prislista under Underhåll - Prislistor. Här prissätter du aktiviteterna under fliken Timpris.

3. Välj in prislista på kund

När du lagt upp dina prislistor finns de tillgängliga att väljas in på kunden i kundregistret. Du kan för en av dina prislistor ange att den ska användas som standard. Det innebär att prislistan automatiskt väljs in när du lägger upp en ny kund.

4. Lägg upp uppdrag på kund

Under fliken Uppdrag i kundregistret lägger du upp de uppdrag som byrån har för kunden.

5. Välj prissättning på uppdraget

Under fliken Prissättning i kundregistret lägger du upp prissättningar för de uppdrag som byrån har för kunden. I det här fallet väljer du Timpris.

6. Tidregistrering, fakturering och uppföljning

Nu kan du börja registrera tid på kund, uppdrag och aktivitet. För varje registrering anger du arbetad och fakturerbar tid. När du sedan skapar fakturaunderlag hämtas fakturerbar tid från tidregistreringen. Den fakturerade tiden används sedan för beräkning av debiteringsgraden.

7. Byte timpris till fastpris

Om du har timpris på ett uppdrag för en kund och har tidregistreringar registrerade på ett senare datum än Från- och med-datumet på det nya fastpriset, kommer tidregistreringarna att automatiskt att flyttas till den nya prissättningen.

Läs mer hur du byter prissättning i Byte av prissättning på kunduppdrag.

Relaterade avsnitt

Prislistor
Prissättning på ett kunduppdrag
Arbeta med fastpris
Arbeta med transaktionspris