Aktivera integration mot Visma Lön Smart

Som redovisningsbyrå kan du använda Visma Lön Smart för eget bruk på din byrå. Du integrerar Visma Lön Smart med de registrerade timmarna från Visma Advisor och när aktiveringen gjorts kan de importeras till Visma Lön Smart.

Vem kan jag kontakta för att få tillgång till Visma Lön Smart för eget bruk

Programmet är inkluderat i licensen för Visma Advisor och du betalar för transaktioner som skicka lönebesked via Min Lön eller använda Visma Lön Anställd. Kontakta vår försäljningsavdelning för redovisningsbranschen genom att ringa 0470-70 61 60 för att aktivera programmet. De kan hjälpa dig med mer information och komma igång.

Förberedelser i Visma Advisor

När aktiveringen av Visma Lön Smart gjorts, kan administratören i Visma Advisor aktivera integrationen med Visma Lön Smart och göra inställningarna för medarbetarna.

  1. Gå till Underhåll - Byråinställningar fliken Övriga inställningar och markera valet Ja under Aktivera integration med Visma Lön Smart.

Nu visas Tidkod-nummer, Aktivitet och Snabbval med ett antal standardalternativ. Här kan du lägga till nya och ta bort de som inte är aktuella.

  1. Gå till Underhåll - Medarbetare och kontrollera att alla medarbetare har ett anställningsnummer angett på fliken Grunduppgifter under Inställningar i Visma Advisor. Det är viktigt att du anger samma anställningsnummer i både Visma Advisor och Visma Lön Smart
  2. Kontrollera att medarbetaren har korrekt inställning på fliken Behörighet under Tider och utlägg. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare

Förberedelser i Visma Lön Smart

Innan du startar Visma Lön Smart bör du tänka på följande:

Om du har använt ett annat löneprogram tidigare, kan du inte föra över medarbetarens uppgifter automatiskt, men du kan enkelt lägga in ingångsvärden i Visma Lön Smart. Titta på filmen Ingångsvärden i Visma Lön Smart. I hjälpen för Visma Lön Smart kan du läsa mer om hur du kommer i gång i avsnittet Kom igång eller se filmen Lägg upp anställd i Visma Lön Smart.

Relaterade avsnitt

Tidregistrera i Visma Advisor med Visma Lön Smart integration
Tidregistrering
Skriven hjälp för Visma Lön Smart