Nu ska vi se till att du kommer igång med Visma Lön Smart!

   
Vanliga frågor   Nytt i programmet  

Se alla filmer i Visma Lön Smart

Rätt inställningar från början

Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. När du loggar in i programmet första gången och går igenom startguiden fyller du i viss information, och under Inställningar justerar och kompletterar du inställningarna för företaget.

Om du tidigare har betalat ut lön i ett annat program, lägger du in ingångsvärden under Lön Smart - Anställda, fliken Ingångsvärden.

Inställningar

Ingångsvärden i Visma Lön Smart

Kom igång med Visma Lön Smart om du använder Visma Lön 100/300/600

Kom igång med Visma Lön Smart om du använder Visma eEkonomi Lönebesked

Lägg in alla anställda

Alla anställda som ska få lön via Visma Lön Smart måste vara upplagda i anställningsregistret. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av lön, skatt, semester med mera.

Lägg till eller redigera uppgifter för anställd

Lägg upp anställd i Visma Lön Smart

Registrera tider, avvikelser, reseräkningar och utlägg

Via de digitala tjänsterna Visma Lön Anställd/Min Lön och Visma Utlägg kan de anställda själva registrera sina tider, avvikelser, reseräkningar och utlägg. Uppgifterna överförs sedan till de anställdas lönespecifikationer i Visma Lön Smart.

I Visma Lön Smart registrerar du enkelt lönehändelser via kalendern eller direkt på lönekörningen.

Kom igång om de anställda ska registrera tider och avvikelser

Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg

Registrera tid i Visma Lön Anställd som anställd

Registrera kvitton och reseräkningar i Visma Utlägg för den anställde

Skapa lönekörning och lönebesked

När det närmar sig löneutbetalning ska en lönekörning skapas i programmet. Registreringar gjorda i kalendern till och med lönekörningens avvikelseperiod kommer med på respektive anställds lönebesked. Du kan även rapportera avvikelser och göra kompletteringar direkt på lönekörningen.

Lönekörningar

Skapa lönekörning

Betala ut lön och skicka lönebesked

När lönekörningen är klarmarkerad ska du skapa betalningsfil, bokföra och skicka lönebesked till de anställda. Det smidigaste sättet är att använda Visma Min Lön eftersom de anställda då får sina lönebesked digitalt och kan läsa dem både på webben och i mobilappen Visma Lön Anställd. Om företaget har aktiverat integration med Kivra skickas lönebeskeden automatiskt vidare till anställda som har en digitala brevlåda hos dem.

Betala och bokför

Kom igång med Visma Min Lön/Kivra för företaget i Visma Lön Smart

Skicka lönebesked till Min Lön eller Kivra

Skicka in arbetsgivardeklaration till Skatteverket

När alla utbetalningar och eventuella korrigeringar för den aktuella perioden är gjorda ska du lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket. I Visma Lön Smart kan du skicka arbetsgivardeklarationen automatiskt till företagets utrymme hos Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration

Hjälp och support

Om du vill läsa mer om vad som händer i programmet, få användbara tips och tricks, prata med andra användare eller ställa frågor, kan du ta en titt i vårt forum.

På sidan Support för Visma Lön Smart hittar du all information om support för programmet. Behöver du hjälp under resans gång kan du klicka på F1 på ditt tangentbord när du står i programmet, så får du den hjälp du behöver.

Supportforum