Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Ekonomisk analys > Arbetsbilden budget, prognos och simulering

Arbetsbilden budget, prognos och simulering

Vare sig du arbetar med budget, prognos eller simulering ser arbetsbilden likadan ut och du arbetar på samma sätt.

Du kan välja om du vill att fältet Arbetsgång ska visas eller inte, genom att klicka på knappen Arbetsgång. Du kan också välja motsvarande del i menyn Kommando. Fältet Arbetsgång innehåller en logisk ordning som är lämplig att följa när du lägger upp en ny budget, prognos eller simulering.

Du har möjlighet att välja vad som ska visas i den nedre delen av bilden, sammanställningen. Du kan välja mellan att visa sammanställningen som diagram, som siffror eller inte alls.

Det gör du genom att klicka på knapparna: Sammanställning, diagram respektive Sammanställning, siffror. Du kan också välja Sammanställning, diagram respektive Sammanställning, siffror i menyn Kommando. Du kan ta bort sammanställningen helt genom att genom att klicka på den av knapparna Sammanställning, diagram eller Sammanställning, siffror som är vald.

Se även

Beskrivning
Grunduppgifter
Ingående balanser
Bankkonton och lån
Resultat, budget
Likviditet
Balans
Övriga händelser

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...