Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd

Via Visma Byråstöd kan du bjuda in dina kunder till ett samarbete i en eller flera av Vismas lönetjänster (Visma Lön Anställd och Visma Min Lön).

Samarbetet aktiveras via Visma Byråstöd och heter Visma Lön Anställd. I Visma Lön väljer du sedan vilka av tjänsterna som ska användas för kunden.

Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario nedan som passar just din kund bäst.

Relaterade avsnitt