Arbeta med husavdrag

Husavdrag är samlingsnamnet för de så kallade rot- och rutavdragen, där köparen av en tjänst är berättigad till skattereduktion och avdrag görs direkt på fakturan.

Skattereduktionen för rotarbete är 30% av arbetskostnaden. Maximalt rotavdrag per person är 50 000 kronor.

Från och med den 1 juli 2019 har maxtaket för rutbeloppet utökats från 25 000 till 50 000 kronor. Det innebär att du kommer kunna begära det resterande beloppet i efterhand. Läs mer på skatteverket.se.

Stegen nedan sammanfattar flödet för dig som fakturerar husarbete i Visma eEkonomi Smart:

  1. Gör inställningar för rot-/rutavdrag.
  2. Skapa faktura med rot-/rutavdrag.
  3. Registrera inbetalning från kund.
    Följ instruktionen "Kundfaktura - delbetald".
  4. Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket.
  5. Registrera betalning från Skatteverket.
    Följ instruktionen "Kundfaktura - helt betald".

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.