Rätta avvikande datum

Om momskontrollen flaggar för avvikande datum, innebär det att momsredovisningen du arbetar med innehåller verifikationer som borde ha redovisats i tidigare momsredovisning. Detta händer om du registrerar nya verifikationer i en period efter det att momsredovisningen för den perioden redan är avslutad och bokförd.

  1. Avbryt arbetet med den påbörjade momsredovisningen.
  2. Ångra momsredovisningen för föregående period.

Du ångrar en momsredovisning genom att klicka på den i listan under Bokföring - Momsredovisning. När listan fälls ut klickar du på knappen Åtgärder - Ångra. Observera att det bara går att ångra den senast gjorda momsredovisningen. Om du vill ångra en äldre momsredovisning år du ångra alla momsredovisningar som har bokförts efter den.

  1. Skapa och bokför verifikationer för att rätta de fel som momskontrollen hittat.
  2. Skapa en ny momsredovisning som ersätter den du tidigare ångrade.
  3. Skapa en ny momsredovisning för aktuell period.

Glöm inte att skicka in både den rättade momsredovisningen för föregående period och den nya som gäller aktuell period till Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Avvikelser momsredovisning
Rätta tidigare periods momsredovisning
Rätta avvikelse som beror på felaktig koppling till artikelkontering
Skapa en korrigeringsverifikation