Checklista för årsavstämning

Det här är en generell checklista som tar dig genom de olika stegen i din årsavstämning. Om du vill ha en mer specifik checklista som anpassats till dig och ditt företag, hittar du den under Bokföring - Årsavstämning i menyn i Visma eEkonomi Smart.

Relaterade avsnitt

Läs mer i den skrivna hjälpen för Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning
Läs mer i den skrivna hjälpen för Visma eEkonomi Deklaration/Årsbokslut

Sökord: bokföra årets resultat, årsavstämning, årets resultat