Artiklar och tjänster, fliken Lager/Statistik

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Lager/Statistik.

Under fliken Lager/Statistik får du fram uppgifter om hur många artiklar du har i lager. Du kan också se statistikuppgifter om artikeln, exempelvis årets och föregående års omsättning.

Relaterade avsnitt