Artiklar och tjänster, listläge

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster.

Här kan du söka och bläddra bland artikelposterna. Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera artiklar, t ex om du vill radera artiklar eller massuppdatera information på flera artiklar samtidigt. När du arbetar med artiklar, d v s lägger upp ny artikel, ändrar en befintlig artikel m m kan du starta arbetet antingen här eller i kortläget. Under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Artiklar/lager kan du ange olika basinställningar för hanteringen av artiklar i programmet.

I fältet Prislista, till höger om fältet Sök, väljer du vilket pris som ska visas i listläget. Du kan välja mellan de försäljningsprislistor som du har lagt in under Försäljning - Försäljningsprislistor.

Undvik att radera en artikel som har sålts under innevarande år. Gör du det blir försäljningsstatistiken fel eftersom även den raderas för artikeln. En artikel med antal i lager går inte att radera.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt