Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter.

På den här fliken bearbetar du dina artiklar.

Artikelkontering

Artikelkonteringar skapar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Artiklar - Artikelkonteringar.

Du bör alltid lägga in en konteringskod på varje artikel. Konteringskoden anger hur artikeln ska konteras vid försäljning. Hanterar du många olika artiklar på samma sätt lägger du bara upp en kod för dem. Koden som du skriver in med tillhörande konteringar, visas som förslag när du registrerar en artikel som har den aktuella konteringskoden.

Om det saknas ett försäljningskonto i artikelkonteringen hämtar programmet istället det försäljningskonto som är angett under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Kontonummer. Om en faktura saknar kontering på någon fakturarad går det inte att skriva ut någon fakturajournal för den fakturan.

Relaterade avsnitt