Artiklar och tjänster, fliken Spårning

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Spårning.

Under fliken Spårning kan du se sambanden mellan artikeln och olika dokument. Tabellen sorteras i fallande ordning efter den vänstra kolumnen. Det innebär att det senast skapade dokumentet eller den senast gjorda transaktionen alltid hamnar överst. Vill du titta på ett enskilt dokument eller transaktion dubbelklickar du på den aktuella raden i tabellen.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt