Kopiera arbetsschema

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

När du skapar ett nytt arbetsschema kan du utgå från ett liknande arbetsschema och anpassa uppgifterna till det nya schemat.

  1. Välj Personal - Arbetsscheman.
  2. Markera det aktuella schemat och klicka på knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K.
  3. Ge schemat en ny benämning och anpassa uppgifterna till det nya schemat. Läs mer i avsnitten Skapa nytt arbetsschema och Arbetsscheman, kortläge.
  4. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Skapa nytt arbetsschema
Arbetsscheman, kortläge
Arbetsscheman, listläge
Välj arbetsschema för anställd
Radera arbetsschema