Egna lönearter

Här har vi sammanställt en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv genom att kopiera en standardlöneart och anpassa efter företagets behov.

Du gör inställningar för lönearter under Lönearbete - Lönearter. Markera den standardlöneart du vill kopiera och klicka på knappen Kopiera.

Händelse Lösning

Jour

Kopiera löneart 1174 - Övrig ersättning, brutto. Skriv in ett lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis Jour. Vid fälten för respektive år under Beräkningsformel skriver du in ert à-pris eller belopp för jour.

Vård av närstående

Kopiera löneart 3318 - Vård av barn 100% avdrag för månadsavlönad. Gör två kopior, där en löneart är semestergrundande och en är ej semestergrundande. Inställning om lönearten som ska vara semesterlönegrundande eller ej gör du på fliken Övriga uppgifter under Påverkar underlag för.

Läs mer i tråden Vård av närstående lönearter saknas i vårt forum.

Smittbärarpenning

Du bör kontrollera med ditt kollektivavtal hur avdrag ska göras när den anställde får smittbärarpenning. Om du saknar kollektivavtal eller om det inte framgår hur avdrag ska göras kan man utgå från samma princip som när löneavdrag görs vid sjukfrånvaro.

För månadsavlönade kopierar du löneart 3332 - Avdrag övrig frånvaro timavdrag och för timavlönade kopierar du löneart 3360. Skriv in lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis "Smittbärarpenning". Läs mer om smittbärarpenning på forsakringskassan.se.

Övertid 4

Kopiera en löneart för övertid och anpassa inställningar så att de motsvarar företagets regler för Övertid 4. Det går inte att få med den nya lönearten i kalendariet eller snabbvalet eftersom det bara finns tre fält där. Den nya lönearten för Övertid 4 måste alltså plockas upp manuellt direkt på lönebeskedet för att kunna användas.

Deltidssjuk år två

Om en anställd är sjukskriven 25 procent är de första 180 dagarna av år två för intjänande av semester också semestergrundande. Kopiera löneart 3114 - Sjukavdrag per dag 100% dag 15-90, månadsavlönad. Ange Benämning och i fältet Beräkningsformel skriver du följande:

-0,25*(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/365

När en deltidsjukskrivning är över 180 dagar på det nya semesteråret ska det inte vara semestergrundande frånvaro längre. Kopiera löneart 3146 - Sjukavdrag per dag 100% > 180 kaldgr, månadsavlönad.

Om det gäller 25 procents sjukskrivning skriver du in följande i fältet Beräkningsformel:

-0,25*(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/365

Om det gäller 75 procents sjukskrivning skriver du in följande i fältet Beräkningsformel:

-0,75*(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/365

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 600 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade.

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 600 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade som är anslutna till avtalet IF Metall eller har valet Ej specificerat som Typ av kollektivavtal i anställningsregistret.

Läs mer i avsnittet Gör inställningar för beräkningsformel.

Sjuk - år två

 

Läs om långtidssjukskrivning i avsnittet Hur hanteras långtidssjukskrivning över två semesterår?

Graviditetspenning

Det finns ingen färdig löneart för graviditetspenning, men du kan kopiera någon av lönearterna för föräldraledighet, till exempel 3301 - Föräldraledighet timavdrag, 3305 - Föräldraledighet dagsavdrag, 3309 - Föräldraledighet kalenderdagsavdrag eller 3313 - Föräldraledighet hel månad beroende på hur länge frånvaron varar. Du gör sedan ett avdrag på lönen och den anställde får ersättning från Försäkringskassan.

Avgångsvederlag

Det finns ingen färdig löneart för avgångsvederlag men du kan kopiera löneart 1174 - Övrig ersättning brutto och döpa den till Avgångsvederlag.

Eftersom avgångsvederlaget inte är ersättning som avser en bestämd tidsperiod eller betalas ut regelbundet ska det beskattas som ett engångsbelopp. Du behöver därför ändra från Tabellskatt till Engångsskatt under fältet Skatt.

Avgångsvederlag är i normala fall inte semestergrundande så därför behöver du ta bort markeringen i Semestergrundande lön på den nya lönearten. Om du vill att avgångsvederlagt ska bokföras på ett annat konto än det förvalda behöver du ändra detta också.

Ögonoperation

Många företag använder ett bruttolöneavdrag för ögonoperation. Fakturan för ögonoperationen går då till företaget och du gör sedan ett eller flera bruttolöneavdrag. Kopiera löneart 1179 - Övrigt avdrag, brutto och anpassa den till det aktuella bruttolöneavdraget.

Övertid i pengar/ kombinerat med komp

Kopiera en löneart för övertid, exempelvis 1114 - Övertid 1, månadsavlönad, 50%.

Kontrollera att formeln i fälten under Beräkningsformel stämmer med det som ska betalas ut i pengar.

I fältet Löneart under Kopplade lönearter tar du sedan bort den kopplade lönearten 1196 - Grundtimlön vid övertid, månadsavlönade och väljer istället 4112 - Komptid uppräkning.

I fältet Procent skriver du 100.

Behöver du flera varianter för detta kopierar du lönearter för övertid 2 och övertid 3, exempelvis 1115 - Övertid 2, månadsavlönad, 75% och 1116 - Övertid 3, månadsavlönad, 100% och gör samma inställningar som ovan.

Sjukvårdsförsäkring - förmån

Kopiera löneart 2118 - Övriga förmåner, tabellskatt.

Skriv in ett lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis Förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring.

Vid Beräkningsformel sätter du markering i belopp. Eftersom beloppet kan variera är det enklast att fylla i beloppet manuellt på lönespecifikationen.

Relaterade avsnitt