Registrera lönehändelser och betala ut lön

Som löneadministratör har du ett ansvarsfullt uppdrag att se till så att rätt lön betalas ut till de anställda. Med ett löneprogram får du dock stor hjälp med regelverk och beräkningar.

Lönehändelser som uppstår under månaden kan registreras på flera olika sätt. Sjukdom, vård av barn, semester, traktamenten och övertidsersättning är några exempel på lönehändelser.

I lönekörningen räknar programmet fram löneperiodens slutliga lön och skatt. Lönen är sedan klar att betalas ut. Smidigast gör du utbetalningen med hjälp av en bankfil som du plockar upp i din internetbank.

Bokföringsunderlaget visar hur konteringen för lönekörningen ska se ut i bokföringen. Skriv ut underlaget eller skapa en fil som du läser in direkt i ditt bokföringsprogram.

Månaden efter utbetalningen ska lönen deklareras hos Skatteverket. Även här avgör du om en utskrift eller fil är den bästa vägen för dig.

Relaterade avsnitt