Avtal

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för avtal där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda. Läs mer i avsnittet Löneinställningar i hjälpen för Visma Lön Smart.

Om du arbetar i Visma Lön 300/600 kan du göra inställningar för avtalsregler i Visma Lön Anställd. Vissa uppgifter hämtas dock från löneprogrammet. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd.

Under Avtal ser du alla avtal som finns upplagda i ditt företag.

Avtal som är inaktiva visas med kursiv stil i listan när rutan Visa även inaktiva är markerad. Välj avtal i listan och markera rutan Aktivt avtal för att aktivera avtalet.

I kolumnen Anställda kan du se hur många, samt vilka anställda som är kopplade till respektive avtal. Här kan du även koppla ett avtal till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till avtal.

Du kan redigera avtal genom att markera det aktuella avtalet och göra ändringar under Redigera avtal. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera avtal. Om du vill ta bort ett avtal markerar du det i listan och väljer knappen Ta bort avtalet längst ner på skärmen.

Ett avtal kan redigeras eller tas bort så länge det inte används av någon anställd eller ligger i en klarmarkerad eller låst period.

Typ av kollektivavtal som är valt för den anställde i löneprogrammet styr vilken typ av kollektivavtal användaren får i Visma Lön Anställd. Läs mer om detta i avsnittet Skapa och redigera avtal.

Relaterade avsnitt

Supportforum