Avtal

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för avtal där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda. Läs mer i avsnittet Löneinställningar i hjälpen för Visma Lön Smart.

Om du arbetar i Visma Lön 300/600 kan du göra inställningar för avtalsregler i Visma Lön Anställd. Vissa uppgifter hämtas dock från löneprogrammet. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd.

Alla anställda som arbetar måste ha ett avtal eftersom det bland annat styr reglerna kring hur flextid, OB, övertid och komptid ska beräknas.

Under Avtal ser du alla avtal som finns upplagda i ditt företag. Avtal som är inaktiva visas med kursiv stil i listan när rutan Visa även inaktiva är markerad. Välj avtal i listan och markera rutan Aktivt avtal för att aktivera avtalet.

I kolumnen Anställda kan du se hur många, samt vilka anställda som är kopplade till respektive avtal. Här kan du även koppla ett avtal till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till avtal.

Du kan redigera avtal genom att markera det aktuella avtalet och göra ändringar under Redigera avtal. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera avtal. Om du vill ta bort ett avtal markerar du det i listan och väljer knappen Ta bort avtalet längst ner på skärmen.

Ett avtal kan redigeras eller tas bort så länge det inte används av någon anställd eller ligger i en klarmarkerad eller låst period.

Typ av kollektivavtal som är valt för den anställde i löneprogrammet styr vilken typ av kollektivavtal användaren får i Visma Lön Anställd. Läs mer om detta i avsnittet Skapa och redigera avtal.

Relaterade avsnitt