Skapa eller redigera avtal

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för avtal där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda. Läs mer i avsnittet Löneinställningar i hjälpen för Visma Lön Smart.

Om du arbetar i Visma Lön 300/600 kan du göra inställningar för avtalsregler i Visma Lön Anställd. Vissa uppgifter hämtas dock från löneprogrammet. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd.

Alla anställda som arbetar måste ha ett avtal eftersom det bland annat styr reglerna kring hur flextid, OB, övertid och komptid ska beräknas.

Så här gör du för att skapa eller redigera avtal.

Ett avtal kan redigeras så länge det inte används av någon anställd eller ligger i en klarmarkerad eller låst period.

  1. Välj Avtal.
  2. Markera det aktuella avtalet om du vill redigera avtal eller klicka på Skapa nytt om du vill skapa ett nytt avtal.
  3. Fyll i eller ändra Benämning.

Eftersom ett avtal kan användas till flera anställda är det bra om avtalets benämning är en beskrivning av dess upplägg, till exempel "Tjänsteman utan flexhantering".

  1. Välj eller ändra inställning under Typ av avtal.

Avtalstypen Ej specificerat i Visma Lön 300/600 motsvaras av det heter Tjänsteman och Hotell och Restaurang i Visma Lön Anställd.

  1. Gör inställningar under Tidsregler, OB-regler och Övertidsregler.
  1. Klicka på Spara.

Fältförklaringar

Relaterade avsnitt