Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Startsidan

Startsidan av Visma Skatt & Bokslut Pro ger dig en överblick över statusen på din avstämning. Du kan snabbt se hur mycket av avstämningen som är gjord och hur mycket som återstår. Det är också här som du importerar nya bokföringsuppgifter från Visma eEkonomi eller en SIE4-fil, låser räkenskapsperioderna och där du kör de automatiska kontrollerna.

Startsidan ser olika ut beroende på företagsform och vald avstämningsperiod för det aktiva företaget.

Om du använder Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå, kommer periodöversikten som standard visa de perioder som är relevanta för den aktuella licensen (Period eller År). Med knappen Visa alla perioder kan du ändra och visa andra perioder om sådana finns. Om du använder Visma Skatt & Bokslut Pro som ett företag är årsavslut alltid aktivt och du väljer om du vill arbeta med perioder eller ej i startguiden eller under Underhåll - Kunduppgifter.

Om företagsformen är Privatperson är avstämningsperioden alltid År. Denna funktion är bara tillgänglig när du använder tjänsten via Visma Advisor.

Läs mer i dessa avsnitt:

Relaterade avsnitt