Översikt, balansavstämning

Balansavstämning - Översikt hittar du under både Periodavslut och Årsavslut.

Översikten i Balansavstämning visar alla balanskonton som har transaktioner bokförda på sig fram till och med den period som du arbetar med för tillfället.

Vilka kolumner som visas varierar beroende på storleken på den skärm du arbetar på. På mindre skärmar visas endast de viktigaste kolumnerna.

Du kan välja vilka kolumner som ska visas i Balansavstämning och Resultatanalys genom att välja Dölj/Lägg till kolumn i den övre delen av fönstret. Inställningen sparas per företag och gäller för alla perioder.

För att återställa till standardinställningen, välj Återställ till förvalda kolumner.

Utöka detaljnivån i balansavstämningen

Du kan utöka detaljnivån i Balansavstämning - Översikt med hjälp av drill down-funktionen, som låter dig titta närmare på verifikationerna som registrerats på kontona.

Belopp som är tillgängliga för drill-down är understrukna och byter färg till blått när du håller pekaren över dem i översikten. Klicka på ett tillgängligt belopp för att öppna en dialogruta vid namn Kontoanalys, där alla verifikationer som registrerats på det aktuella kontot visas.

Kontoanalysen öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Detta gör det möjligt att ha flera konton öppna, samtidigt som du kan fortsätta arbeta i programmet. Du kan flytta runt fönstret, även till en andra skärm.

När du stänger programmets flik, kommer alla fönster som har öppnats därifrån också att stängas.

När bokföringen innehåller resultatenheter, kostnadsbärare eller projekt kommer dessa visas när verifikationerna öppnas. Notera att endast de 4 första dimensionerna visas.

I Kontoanalys visas det ingående saldot för det valda kontot och perioden ovanför verifikationslistan, medan det utgående saldot för kontot och perioden visas nedanför listan.

I verifikationslistan visas verifikationsdatum, verifikationsnummer, periodens förändring, kontosaldo efter varje verifikation och transaktionstext.

Från Kontoanalys är möjligt att välja ett annat konto via kontoväljaren längst upp till vänster. Du kan också justera perioden som visas med hjälp av periodväljaren längst upp till höger.

Klicka på pilen bredvid en verifikation i listan för att visa en mer detaljerad vy för just denna verifikation. Den här vyn innehåller information om belastade kredit- och debetkonton, bokförda belopp, samt transaktionstext.

Visa bifogade filer i kontoanalysen

Klicka på gemet i kolumnen Bifogade filer för att visa ett dokument som bifogats en verifikation. Välj vilket dokument du vill visa i rutan som öppnas.

I fönstret för förhandsgranskning kan du ladda ner det bifogade dokumentet genom att klicka på knappen Ladda ner och sedan enkelt dra det till en extern bilaga. Det är också möjligt att skapa en ny extern bilaga som dokumentet automatiskt länkas till genom att välja Lägg till bilaga i visningsläget.

Relaterade avsnitt