Expansionsfond - underlag

I det här avsnittet anger du de belopp som utgör kapitalunderlaget för expansionsfond. Hur underlaget beräknas visas under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar - Expansionsfond.

Avdrag för expansionsfond dras ifrån det skattemässiga resultatet under Resultatplanering.

Klarmarkera avsnittet genom att klicka på statussymbolen i kolumnen Klart i vyn Beräkningar.

Egenföretagare i enskild firma har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Detta är en resultatutjämningsmetod som kan ge möjlighet att skjuta upp den definitiva skatten på företagarens hela nettovinst.

Avdrag för expansionsfond sker enbart i inkomstdeklarationen av näringsverksamheten och är inget som kräver bokföringsåtgärder.

Vid den vanliga beskattningen av vinsten i en näringsverksamhet tar egenavgifter och inkomstskatt i normala fall ofta bortåt cirka 50 procent av vinsten. En avsättning till expansionsfond ger istället en tillfällig skatt, som för närvarande är 22 procent av det avsatta beloppet. Så länge resterande 78 procent av den avsatta vinsten arbetar i verksamheten sker ingen ytterligare beskattning. Metoden ger samma resultat som när det skapas beskattade vinstmedel i ett aktiebolag.

Relaterade avsnitt