Expansionsfond - underlag

Vad är expansionsfond?

Egenföretagare i enskild firma har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Detta är en resultatutjämningsmetod som kan ge möjlighet att skjuta upp den definitiva skatten på företagarens hela nettovinst.

Avdrag för expansionsfond sker enbart i inkomstdeklarationen av näringsverksamheten och är inget som kräver bokföringsåtgärder.

Vid den vanliga beskattningen av vinsten i en näringsverksamhet tar egenavgifter och inkomstskatt i normala fall ofta bortåt cirka 50 procent av vinsten. En avsättning till expansionsfond ger istället en tillfällig skatt, som för närvarande är 20,6 procent av det avsatta beloppet. Så länge resterande 79,4 procent av den avsatta vinsten återinvesteras i verksamheten sker ingen ytterligare beskattning. Metoden ger samma resultat som när det skapas beskattade vinstmedel i ett aktiebolag.

Läs mer om expansionsfonder på Skatteverket.

Underlaget för expansionsfonder fylls i under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar - Expansionsfond - underlag.

  1. I avsnittet Underlag vid årets utgång, ange de belopp som utgör kapitalunderlaget för expansionsfond.
    Kapitalunderlaget består av det egna kapitalet vid beskattningsårets slut, plus underskott under beskattningsåret som inte har kvittats mot andra inkomster, minus tillfälliga kapitaltillskott under beskattningsåret. Beloppen fylls i automatiskt men kan ändras genom att föra muspekaren över fälten och välja Ändra belopp från menyn som dyker upp.
  2. Om det finns tidigare, särskilda poster eller icke varaktiga kapitaltillskott, fyll i dem under Övergångspost och icke varaktiga kapitaltillskott.
  3. Om du har fastigheter och/eller skogskonto, ange värdet av dessa under Fastigheter, skogskonto m m.
  • Under Skatteberäkning - Enskild firma - Resultatplanering - Räntefördelning – kapitalunderlag ser du hur underlaget har beräknats.
  • Eventuella avdrag för expansionsfond visas under Resultatplanering - Egen justering - Expansionsfond och kommer dras ifrån det skattemässiga resultatet.

Klarmarkera avsnittet genom att klicka på statussymbolen i kolumnen Klart i vyn Beräkningar.

Relaterade avsnitt