Räntefördelning - underlag

Vad är räntefördelning?

Räntefördelning är ett sätt att göra skattereglerna mer likvärdiga mellan enskilda närings­verksamheter och aktiebolag. En positiv räntefördelning kan resultera i lägre skatt genom att man beskattar en del vinsten som kapitalinkomst (med en skatt på 30%) istället för näringsverksamhet.

Underlaget för att räkna fram räntefördelningen, det så kallade kapitalunderlaget, motsvarar ungefär det egna kapitalet i näringsverksamheten vid utgången av det förra räkenskapsåret. Du hittar det beloppet i fält B10 på förra årets NE-bilaga. Räntefördelningen görs i deklarationen, inte i bokföringen.

Positiv räntefördelning

En positiv räntefördelning får du göra om det finns ett positivt kapitalunderlag i din verksamhet, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kr vid det förra räkenskapsårets slut. Räntan på kapitalunderlaget kan då flyttas till inkomst av kapital och kommer beskattas med 30 procent. Det flyttade beloppet ingår inte i underlaget för uträkning av egenavgifter, särskild löneskatt och allmän pensionsavgift. Det är inte heller pensionsgrundande.

Räntesatsen baseras på statslåneräntan plus 6 procentenheter.

Negativ räntefördelning

Negativ räntefördelning är tvingande och ska tas upp om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor.

Räntesatsen baseras på statslåneräntan plus en procentenhet.

Läs mer om räntefördelning på Skatteverket.

De belopp som utgör kapitalunderlaget för räntefördelning fylls i under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar - Räntefördelning - underlag.

  1. I avsnittet Underlag vid årets ingång, visas de hämtade belopp som utgör kapitalunderlaget för räntefördelning.
    Beloppen fylls i automatiskt men kan ändras genom att föra muspekaren över fälten och välja Ändra belopp från menyn som dyker upp.
  2. Om det finns tidigare, särskilda poster eller icke varaktiga kapitaltillskott, fyll i dem under Övergångspost och icke varaktiga kapitaltillskott.
  3. Om du har fastigheter och/eller skogskonto, ange värdet av dessa under Fastigheter, skogskonto m m. Äger du fastigheter behöver du vid beräkning av räntefördelning/expansionsfond beräkna det skattemässiga värdet för varje fastighet. Detta gör du enklast via beräkningsbilagan Skattemässigt värde av fastigheter.
  • Under Skatteberäkning - Enskild firma - Resultatplanering - Räntefördelning – kapitalunderlag ser du hur underlaget har beräknats. Programmet tar hänsyn till beloppsgränserna för positiv respektive negativ räntefördelning och drar ifrån respektive adderar det eventuella beloppet till det skattemässiga resultatet.

Klarmarkera avsnittet genom att klicka på statussymbolen i kolumnen Klart i vyn Beräkningar.

Relaterade avsnitt