Räntefördelning - underlag

I det här avsnittet anger du de belopp som utgör kapitalunderlaget för räntefördelning, förutsatt att verksamheten deklarerat för minst ett tidigare inkomstår.

Gå till Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar - Räntefördelning för att se hur underlaget beräknas. Programmet tar hänsyn till beloppsgränserna för positiv respektive negativ räntefördelning (se nedan) och drar ifrån respektive adderar det eventuella beloppet till det skattemässiga resultatet.

Klarmarkera avsnittet genom att klicka på statussymbolen i kolumnen Klart i vyn Beräkningar.

Positiv räntefördelning

Avdrag för positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor.

Räntesatsen baseras på statslåneräntan plus 6 procentenheter.

Negativ räntefördelning

Negativ räntefördelning är tvingande och ska tas upp om det finns en nettoskuld i näringsverksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor.

Räntesatsen baseras på statslåneräntan plus en procentenhet.

Relaterade avsnitt