Resultatplanering

När du är klar med dina justeringar och har fyllt i alla uppgifter under de olika avsnitten i vyn Beräkningar, är det dags att välja alternativ för resultatplanering.

Du kan välja mellan Ingen justering, Lägst inkomst, Högst inkomst, Undvik statlig skatt och Egen justering. Under respektive alternativ kan du se uträkningar och utfall, och kan på så vis jämföra de olika utfallen.

Ingen justering är det förvalda alternativet.

För att ditt val ska vara rättvisande är det viktigt att du fyllt i alla de uppgifter som direkt påverkar det förslag du väljer. Om du väljer att göra en resultatplanering utan att först fylla i uppgifterna, kommer inte resultatet att visas med korrekta värden.

Beloppet för Överskott/Underskott överförs till Skatteuträkning och raden Inkomst av aktiv näringsverksamhet eller Inkomst av passiv näringsverksamhet, beroende på ditt val gällande aktiv/passiv verksamhet under Grunduppgifter.

Från Resultatplanering - Egen justering har vi lagt till ett val där du kan låta programmet automatiskt beräkna schablonavdraget vid näringsinkomst så att det motsvarar de slutliga egenavgifterna. Detta är smidigt, exempelvis när den sista deklarationen görs för en verksamhet och man inte vill göra några avstämningar under kommande år.

Relaterade avsnitt