Visma Administration 1000

Budgetnycklar, kortläge

Programdelen finns under Bokföring - Budget - Budgetnycklar.

I den här arbetsbilden gör du arbetet med att skapa en ny budgetnyckel eller ändra en befintlig. Du ger budgetnyckeln en kod och en benämning och sedan anger du fördelningen i procent per månad. Längst ner ser du hur många procent du totalt har använt efterhand som du arbetar.

Relaterade avsnitt

Lägg upp en budget
Nollställ budget
Budgetnycklar, listläge
Resultatbudget, fliken Resultatbudget
Resultatbudget, fliken Månadsfördelning
Balansbudget, fliken Balansbudget
Balansbudget, fliken Månadsfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...