Visma Administration 1000

Balansbudget, fliken Balansbudget

Programdelen finns under Bokföring - Budget - Balansbudget, fliken Balansbudget.

I den här arbetsbilden väljer du hela företaget, eller en resultatenhet och skriver sedan in årsbudgeten per konto. Konton i kontoklass 1 och 2 finns med i balansbudgeten och det är endast aktiva konton i kontoplanen som visas. Du budgeterar för varje resultatenhet på samma sätt som för hela företaget.

Du kan låta programmet lägga in tusental automatiskt så att du slipper skriva in nollorna. Markera rutan Multiplicera med 1000, om du vill ha det så.

I kolumnen Summa Re kan du se för hur mycket du budgeterar totalt för alla resultatenheter. Den kolumnen visas enbart när du budgeterar för en resultatenhet.

Om du vill lägga in din budget månadsvis eller se hur din årsbudget fördelar sig över året placerar du insättningspunkten på den kontorad och i den kolumn du vill fördela eller se och byter sedan till fliken Månadsfördelning.

När du skapar ett nytt år kan du överföra budgeten automatiskt till det nya året, precis som den är. Du kan sedan utgå från den tidigare budgeten när du lägger upp en budget för det nya året.

Skillnaderna mellan balansbudget samt resultatbudget är följande:

  • Ingående balanser kan registreras.
  • Det finns en kolumn för hur kontot beräknas/förändras över året. Dessa förändringar kan också registreras månadsvis.
  • Utgående balans beräknas av programmet.
  • Differensen beräknas.

I månadsfördelning visas också följande:

  • Hur stor del av årets förändring som ligger på aktuell månad.
  • Hur många procent den utgående balansen är av ingående balans.

Balansbudgeten för hela företaget respektive budget för olika resultatenheter är alltid helt separerade. Om du vill ha en budget både för olika resultatenheter och för hela företaget måste du alltid se till att budgetbelopp finns registrerade för både och.

Relaterade avsnitt

Lägg upp en budget
Nollställ budget
Budgetnycklar, listläge
Budgetnycklar, kortläge
Resultatbudget, fliken Resultatbudget
Resultatbudget, fliken Månadsfördelning
Balansbudget, fliken Månadsfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...