Hantera inbetalning från Visma AutoCollect

När du har skickat ett uppdrag via AutoCollect bevakar tjänsten betalningen från din kund. När kunden betalar till Visma Financial Solutions sätts de inbetalda beloppet in på det konto du har angett i företagsinställningarna. I samband med detta skapar programmet automatiskt en betalning på fakturan. Betalningen innehåller vanligtvis en betalrad för fakturabeloppet och en för räntan. Fakturabeloppet konteras på det konto som är angett för betalsättet BG under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Betalsätt. Räntan konteras på det konto för ränteintäkter du har angett under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.

När ett uppdrag som har gått vidare till bevakning blir slutbetalt, betalar Visma Financial Solutions ut hela fakturabeloppet till ditt konto. Därefter skickar de en faktura till dig på 10% av fakturabeloppet (max 2 000 kr), vilket är avgiften för bevakningsuppdraget. Läs mer i Registrera ett slutbetalt bevakningsuppdrag.

Om hela fakturan har blivit betald ändras statusen på uppdraget till Slutbetald. En slutbetald faktura flyttas till fliken Avslutade uppdrag. En faktura anses vara slutbetald även om ränta och avgifter inte är betalda. I vissa fall driver Visma Financial Solutions ärendet vidare för att få in även dessa avgifter, men det är inget som påverkar dig.

Slutbetald faktura:

Om fakturan har blivit delbetald skapas en betalrad för delinbetalningen och uppdraget behåller sin nuvarande status.

Delbetald faktura:

När Visma Financial Solutions får en inbetalning från kunden använder de sig av en avräkningsordning som innebär att betalningen ska täcka i första hand fakturabeloppet, i andra hand avgifterna och sist räntan. Om ditt uppdrag har status Kronofogden kan avräkningsordningen istället bli först omkostnader, i andra hand ränta och sist kapital. Detta gäller till exempel om uppdraget ligger för utmätning hos Kronofogden.

När en faktura är betald/delbetald får du en notifiering i programmets sidopanel om att statusförändringar har skett.

Gör så här för att se vilka fakturor som har blivit betalda:

  1. Klicka på länken i notifieringen eller välj Betalningar - Visma AutoCollect, fliken Pågående uppdrag

Om du har fått en inbetalning visas då en informationsruta där du kan se vilka uppdrag som har blivit betalda.

  1. Klicka på Stäng när du har läst klart informationsrutan.

Vill du kontrollera de betalrader som har skapats på din faktura klickar du på förstoringsglaset vid fakturanumret, för slutbetalda fakturor gör du det på fliken Avslutade uppdrag och för delbetalda fakturor gör du det på fliken Pågående uppdrag. Fakturan öppnas och du hittar betalraderna på fliken Spårning.

När du skriver ut en inbetalningsjournal kommer betalraderna från AutoCollect att hanteras som vanliga inbetalningar.

Relaterade avsnitt

Supportforum