Arbeta med transaktionspris

Här beskrivs steg för steg vad du ska göra när du arbetar med uppdrag med transaktionspris - från inställning på uppdrag och kund, till det löpande arbetet med tidregistrering, fakturering och uppföljning.

1. Definiera aktiviteter för tidregistrering

Under Underhåll - Uppdrag kan du redigera de uppdrag som skickas med programmet, men du kan även lägga upp egna. På ett uppdrag har du möjlighet att ange vilka aktiviteter du vill använda för tidregistreringen. För varje aktivitet anger du om den ska användas vid tim- eller transaktionspris. I det här fallet väljer du Transaktionspris.

2. Prissätt aktiviteterna i prislistorna

När du har skapat uppdrag och tidaktiviteter kan du prissätta aktiviteterna i prislistan. Du skapar prislista under Underhåll - Prislistor. Här prissätter du aktiviteterna under fliken Transaktionspris. Ange pris per transaktion och hur lång tid varje transaktion beräknas ta att utföra.

3. Välj in prislista på kund

När du lagt upp dina prislistor finns de tillgängliga att väljas in på kunden i kundregistret. Du kan för en av dina prislistor ange att den ska användas som standard. Det innebär att prislistan automatiskt väljs in när du lägger upp en ny kund.

4. Lägg upp uppdrag på kund

Under fliken Uppdrag i kundregistret lägger du upp de uppdrag som byrån har för kunden.

5. Välj prissättning på uppdraget

Under fliken Prissättning i kundregistret lägger du upp prissättningar för de uppdrag som byrån har för kunden. I det här fallet väljer du Transaktionspris.

6. Tidregistrering, fakturering och uppföljning

Nu kan du börja registrera tid på kund, uppdrag och aktivitet. Väljer du en aktivitet med inställning Transaktionspris anger du arbetad tid och antal transaktioner. Den uppskattade tiden per transaktion som angetts i prislistan används i samband med tidsregistreringen för att beräkna och spara ner fakturerbar tid på registreringen. Beräkningen av fakturerbar tid per tidsregistrering görs genom att antal transaktioner multipliceras med den uppskattade tiden per transaktion. När registreringen senare finns med på ett fakturaunderlag betraktas timmarna istället som fakturerade. Timmarna används senare vid beräkning av debiteringsgraden per medarbetare.

Det finns även möjlighet att registrera timmar som ska faktureras utöver det avtalade transaktionspriset. Du väljer då en aktivitet i tidregistreringsdialogen som har inställningen Timpris och markerar därefter rutan Tid att fakturera utöver antal transaktioner. Fältet Fakturerbar tid visas och du kan registrera antal timmar som du vill fakturera kunden. Priset hämtas från den prislista som är kopplad till kunden.

Relaterade avsnitt

Prislistor
Prissättning på ett kunduppdrag
Arbeta med fastpris
Arbeta med timpris