Aktivera samarbete i Visma Lön Smart från Visma Advisor

Med Visma Lön Smart får du ett webbaserat löneprogram med automatiska uträkningar och rapportering.

Titta på filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.

Det finns två olika samarbetsvarianter i Visma Lön Smart:

Standard - I denna samarbetsvariant kan du samarbeta med din kund i tjänsten. I samarbetet med din kund i Visma Lön Smart, bestämmer ni tillsammans vem som ska göra vad i lönearbetet. Det kan gälla att skapa och ändra arbetsscheman, registrera tider eller göra själva löneutbetalningen. Lönearbetet med din kund sker baserat på hur du väljer att din kund ska tidsregistrera. I denna varianten kan antingen byrån eller kunden vara fakturamottagare för samarbetstjänsten.

Start - i denna varianten är det endast du som byrå som har tillgång till tjänsten. I detta samarbetet är det bara byrån som kan vara fakturamottagare.

Notera att om kunden har Visma Lön Direkt aktiverat i Visma eEkonomi, kommer kundens åtkomst till Visma Lön Direkt att inaktiveras om ni aktiverar ett samarbete i Visma Lön Smart Start-varianten.

Du väljer mellan två arbetssätt för tidregistrering i båda samarbetsvarianterna.

  • Du kan som byråmedarbetare registrera tider och avvikelser för din kunds anställdas med smarta snabbval i löneprogrammet. Via appen Visma Lön Anställd kan de anställda se sina lönebesked och har full koll på semesterdagar och eventuellt kompsaldo.

  • Din kund låter sina anställda själva registrera sina tider och/eller avvikelser. I detta fallet använder de Visma Lön Anställd antingen via webben eller i mobilen. Innan uppgifterna kommer in i löneprogrammet kan en attestansvarig på företaget godkänna tidrapporterna digitalt och du gör därefter lönekörningen med ett par klick. De anställda får även full koll på sina lönebesked, flex- och semestersaldo. Med appen Visma Lön Anställd kan kundens anställda registrera sina tider och ta emot sina lönebesked direkt i mobilen.

I hjälpen förVisma Lön Smart kan du läsa mer om hur du kommer igång i avsnittet Kom igång som byrå i Visma Lön Smart - Var effektiv med dina kunder! Vill du ha mer information om programmets funktioner och priser, kan du läsa mer på sidan Visma Smarta Byrån.

Aktivering av samarbetet görs för kunden på fliken Samarbeten i Visma Advisor. Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Scanner från Visma Advisor
Aktivera Visma Skatt & Bokslut Pro från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Digitala fakturor och dokument
Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd/Visma Min Lön från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Utlägg från Visma Advisor
Avsluta samarbete för en tjänst
Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten