Aktivera samarbete i Visma Utlägg från Visma Advisor

Med Visma Utlägg, behöver du inte längre hantera dina kunders reseutlägg och kvitton manuellt.

Din kunds anställda registrerar sina utlägg via webben eller mobilen. Om du också väljer att integrera Visma Utlägg med Visma Lön 600 eller Visma Lön Smart, synkroniseras reseräkningar och utlägg med Visma Lön 600 eller Visma Lön Smart och läggs till på varje anställds lönebesked.

Om du väljer att aktivera integrationen med Visma eEkonomi, uppdateras kontoplanen automatiskt i Visma Utlägg. När överföring av rapporter sker från Visma Utlägg till Visma eEkonomi förs informationen automatiskt in på verifikationen. Alla bilder som lagts till i rapporten i Visma Utlägg läggs också till i verifikationen, vilket gör det enkelt att hitta de bilder som är kopplade till en verifikation. Som standard är Visma eEkonomi förvalt som rapportmottagare så snart du aktiverat Visma Utlägg.

Titta på filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.

Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Scanner från Visma Advisor
Aktivera Visma Skatt & Bokslut Pro från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Digitala fakturor och dokument
Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd/Visma Min Lön från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Utlägg från Visma Advisor
Avsluta samarbete för en tjänst
Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten