Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Skapa ny rapport

Skapa ny rapport

Innan du börjar bygga upp din rapport är det bra om du gör en skiss över hur du vill att den ska se ut. Finns det någon rapport som liknar den du vill arbeta med kopierar du denna och ändrar rad- och kolumndefinitionerna så att de passar. Exempel på en enkel skiss finns i handboken till programmet.

Du bygger en rapport som en matris bestående av rader och kolumner.

En rad kan bestå av en variabel, ett nyckeltal, en kontosumma eller en radsumma. Du kan också lägga in linjer och rubriker som rader. Kolumnerna motsvarar de perioder som du vill ha med i rapporten. En kolumn kan innehålla värden från perioden men kan också innehålla jämförelser mellan olika rader eller kolumner.

Gör så här för att skapa en ny rapport:

  1. Placera markören där du vill placera rapporten i trädet.

Du måste ställa markören på eller under någon av mapparna Byrå, Kontor, Företagetsnamn eller ett årtal.

  1. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N.
  2. Ange ett lämpligt namn på rapporten.

Det namn du anger här föreslås också som rapportens rubrik. Om du vill att rapporten ska ha en annan rubrik kan du ändra detta när du definierar rapporten.

Se även

Rapportdefinition
Definiera rapportrader
Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten
Definiera rapportkolumn
Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten
Definiera diagram

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...