Backa lönekörning

Om du vill göra ändringar i avslutad lönekörning kan du backa lönekörningen så länge bokföringen inte är gjord och arbetsgivardeklarationen inte är skickad.

Om lönebesked som har utskriftsval Mitt Lönebesked/Kivra ingår i lönekörningen, kan du efter ändringen, välja att skicka om lönebeskeden till alla anställda eller bara till dem där ändringar har gjorts. De lönebesked som skickas om igen kommer att ersätta de lönebesked som först skickades över till Mitt Lönebesked/Kivra.

Gör så här för att göra justeringar på lönebesked i avslutad lönekörning:

  1. Gå till Lönearbete - Lönekörningar.
  2. Dubbelklicka på den lönekörning du vill ändra.
  3. Klicka på Gå till utskrift/utbetalning.
  4. Ta bort markeringarna vid Utskriven 20XX-XX-XX, Utbetald 20XX-XX-XX och Bokföringsunderlag skapat 20XX-XX-XX .
  5. Klicka på Gå till lönekörning.
  6. Klicka på Lås upp lönekörning.
  7. Klicka på Ja, lås upp.
  8. Klicka på OK.
  9. Ta bort markeringen i kolumnen Klar vid det lönebesked du vill ändra.

När ändringarna är gjorda måste du klarmarkera lönebeskeden, låsa lönekörningen och göra alla utskrifter på nytt. Läs mer i avsnittet Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag.

Glöm inte att skriva ut arbetsgivardeklarationen på nytt om du ändrar på en avslutad lönekörning.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.