Checklista årsavslut i Visma Lön 600

Ett årsskifte är en viktig milstolpe även när det gäller lönearbetet. Vi har här samlat information så att du kan kontrollera att du har fått med alla moment i löneprogrammet.

Årsversionen släpps i december och du får ett meddelande på startsidan i ditt program när den finns tillgänglig.