Lönearter, fliken Övriga uppgifter

Programdelen finns under Lönearbete - Lönearter, fliken Övriga uppgifter. Här visas vilken/vilka rutor som lönearten ska påverka i arbetsgivardeklarationen och i statistiken. Här visas även löneartens inställningar för underlag till Collectum, arbetstidsförkortning, arbetstidskonto och retroaktiv löneberäkning.

Markeringarna till höger i bilden styr hur löneartens belopp och antal påverkar programmets ackumulatorer.

Relaterade avsnitt