Startsida

I Visma Lön Anställd kan du registrera och följa upp dina arbetstider eller avvikelser direkt i mobilen eller på webben. Du får även full koll på frånvaro, övertid och semester. Du loggar in i tjänsten via Mina tjänster på vismaspcs.se. Vi rekommenderar att du loggar via tvåstegsverifiering. Läs mer i avsnittet Säker inloggning via tvåstegsverifiering.

På startsidan kan du registrera din arbetstid i realtid med hjälp av knapparna Stämpla in och Stämpla ut. Via knappen Ny tidsregistrering når du kalendern där du gör övrig tidsregistrering. Läs mer i avsnittet Kalender.

Du ser även saldon för flex- och komptid samt tidssaldo, semesterdagar och arbetstidskonto/arbetstidsförkortning på startsidan. Flex- och tidssaldo visas till och med den sista dagen i aktuell period utifrån dagens datum. Om dagens datum är den 10 januari så kommer saldot att visas till och med den 31 januari. I beräkningen av övriga saldon tas registreringar för kommande perioder med.

Du får meddelanden och påminnelser, exempelvis när det är dags att klarmarkera din tidrapport på startsidan. Om du är löneadministratör eller attestansvarig visas även påminnelser om det finns tidrapporter att godkänna eller att attestera. Påminnelser kan även fås via sms eller e-post. Läs mer om detta i avsnitten Påminnelser och Redigera uppgifter för anställd.

Om du är löneadministratör visas första gången du öppnar Visma Lön Anställd en checklista med punkter som vi rekommenderar att du går igenom innan du börjar arbeta i tjänsten. Punkterna från checklistan beskrivs mer detaljerat i avsnittet Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget.

Läs mer i avsnittet Kom igång med Visma Lön Anställd som anställd om hur du som anställd kommer igång med tjänsten.

Relaterade avsnitt

Säker inloggning via tvåstegsverifiering
Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget
Kom igång med Visma Lön Anställd som anställd
Kalender
Påminnelser
Redigera uppgifter för anställd

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.