Startsida

I Visma Lön Anställd kan du registrera och följa upp dina arbetstider eller avvikelser direkt i mobilen eller på webben. Du får även full koll på frånvaro, övertid och semester. Du loggar in i tjänsten via Mina tjänster på vismaspcs.se. Vi rekommenderar att du loggar via tvåstegsverifiering. Läs mer i avsnittet Säker inloggning via tvåstegsverifiering.

Registrera arbetad tid i realtid

På startsidan kan du registrera din arbetstid i realtid med hjälp av knapparna Stämpla in och Stämpla ut. Via knappen Ny tidsregistrering når du kalendern där du gör övrig tidsregistrering. Läs mer i avsnittet Kalender.

Saldon

Du ser även saldon för flex- och komptid samt tidssaldo, semesterdagar och arbetstidskonto/arbetstidsförkortning på startsidan. Flex- och tidssaldo visas till och med den sista dagen i aktuell period utifrån dagens datum. Om dagens datum är den 10 januari så kommer saldot att visas till och med den 31 januari. I beräkningen av övriga saldon tas registreringar för kommande perioder med.

Påminnelser

Du får meddelanden och påminnelser, exempelvis när det är dags att klarmarkera din tidrapport på startsidan. Om du är löneadministratör eller attestansvarig visas även påminnelser om det finns tidrapporter att godkänna eller att attestera. Klicka på påminnelsen för att komma till den del i programmet där åtgärden ska göras. Du kan även få påminnelser kan via mejl. Läs mer i avsnitten Påminnelser och Redigera uppgifter för anställd.

Ditt senaste lönebesked

När löneadministratören har skickat lönebesked från lönesystemet visas ditt senaste lönebesked på startsidan. Du kan enkelt komma till dina övriga lönebesked via länken Se dina lönebesked.

Checklista

Om du är löneadministratör visas första gången du öppnar Visma Lön Anställd en checklista med punkter som vi rekommenderar att du går igenom innan du börjar arbeta i tjänsten. Punkterna från checklistan beskrivs mer detaljerat i avsnittet Checklista när du har aktiverat Visma Lön Anställd i Visma Lön 300/600.

Relaterade avsnitt