K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag, fliken Grunduppgifter

På fliken Grunduppgifter anger du bland annat företagets organisationsnummer, namn och adress. Dessa uppgifter är viktiga och används på deklarationsblanketten K10.

En ägare av kvalificerade aktier i flera fåmansbolag får bara beräkna årets gränsbelopp enligt den schabloniserade förenklingsregeln för ett av dessa fåmansbolag per år. Markera Årets gränsbelopp får inte beräknas enligt förenklingsregeln om aktuellt företag inte ska användas.

Om det är ett utländskt företag markerar du för det. Markeringen innebär att Skatteverket inte kontrollerar företagets organisationsnummer vid inlämning av SRU-fil.

Relaterade avsnitt